Tarieven 2022

GBGGZ consulten Via zorgverzekering (18+)
GBGGZ overig product € 109,50
GBGGZ gemiste afspraak zonder afbellen € 99,50 (eerste keer missen 49,75)
Coaching € 112,50 exl. BTW*
Advies en consultatie € 112,50
Individuele training € 112,50
   
Mindfulnesstraining volledig op aanvraag
Sociale vaardigheidstraining volledig op aanvraag
   
Running Therapy op aanvraag
Sportbegeleiding In overleg
Lezingen/workshops inhuur In overleg
Zakelijk € 120,50 per uur exl. BTW
Afschriften dossier kosteloos

* Voor coachingsactiviteiten wordt BTW in rekening gebracht. Dit is wettelijk zo bepaald. Het BTW tarief voor coaching bedraagt 21%.


Generalistische GGZ

Psychologische hulp binnen de Generalistische GGZ wordt vergoed door uw zorgverzekeraar (18 jaar en ouder).

De tarieven van de gecontracteerde zorg worden bepaald door de verzekeraar met wie Prinsen Psychologie een contract heeft. Per verzekeraar kan dit wisselen. De gesprekken zijn kosteloos. Wel zal de verzekeraar uw eigen risico in rekening brengen. Dit komt omdat psychologische hulp in het basispakket zit.

De duur van een gesprek bepaalt in 2022 het tarief. Er zijn tarieven bepaalt door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Iedere zorgverzekeraar bepaalt op basis van deze standaardtarieven het tarief voor een consult. De zorgverzekeraar bepaalt een zogenaamd afslagpercentage, wat wil zeggen dat zij de behandelaar een bepaald percentage bieden van het standaardtarief (bijvoorbeeld 85%).

Daarnaast hanteren de zorgverzekeraars een omzetplafond. De behandelaar mag bij de betreffende verzekeraar niet meer zorg declareren. Het kan dus voorkomen dat u naar een bepaalde psycholoog wordt verwezen of graag bij die persoon in behandeling wilt, maar dat er geen ruimte meer is gelet op het omzetplafond. U kunt uiteraard bij uw zorgverzekeraar aangeven dat u bij de betreffende persoon in gesprek wilt gaan. Wellicht is er dan iets mogelijk. Zo niet, dan helpt de zorgverzekeraar u met zoeken naar een andere psycholoog.

Een consult kan een behandelconsult zijn of een diagnostiek consult. De tarieven worden per 15 minuten bepaald en starten met een duur vanaf 5 minuten. De tijd die de behandelaar naast de gesprekken nodig heeft voor bijvoorbeeld rapportage, brieven is verrekend in de consultprijs. Hierdoor is voor eenieder helder en duidelijk; PLANNING is REALISATIE.

Niet gecontracteerde zorg

Om de hulp vergoed te krijgen moet er een erkende DSM diagnose worden gesteld die door de verzekeraar wordt vergoed. Prinsen Psychologie is hier kritisch in, omdat een diagnose altijd een etiket plakt op een persoon. Is er geen erkende diagnose te stellen, dan kunt u wel hulp krijgen bij ons. De kosten zijn dan voor eigen rekening en bedragen €109,50 per consult.

Afspraak vergeten of te laat afgebeld
Een mens vergeet wel eens iets. Echter de behandeling is erg belangrijk en de tijd is gereserveerd. Andere mensen hebben daarom misschien wat langer moeten wachten of hebben hun agenda aangepast om te kunnen komen. Wordt een afspraak niet minimaal 24 uur van te voren afgebeld (let op geen mail) dan wordt € 99,50 in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet te declareren bij de verzekeraar. Bij het  eerste keer missen van een afspraak delen we de kosten.

Mochten er onvoorziene omstandigheden zijn zoals medische urgente zaken dan bekijken we samen hoe we het gemiste consult weer gaan plannen en maken afspraken over al dan niet vergoeden. Soms delen we de kosten ook. Samenwerken staat voorop.

Coaching
Individuele coaching valt niet onder de verzekering. Wel kunnen kosten bij de belastingdienst worden opgegeven als zijnde uitgaven aan gezondheid.

Advies en consultatie
Een eenmalig gesprek gericht op geven van advies, meedenken in uw situatie.

Sporters
Met sporters wordt bekeken wat de klachten zijn in een vrijblijvend gesprek. In overleg met trainers en eventueel de vereniging wordt een pakket samengesteld. Prijs op aanvraag

 

 

 

Openingstijden en beschikbaarheid

De praktijk is alle doordeweekse dagen geopend van 8-18 uur. Twee avonden per week kunnen er avondafspraken gemaakt worden. We zoeken altijd samen naar mogelijkheden voor het maken van een afspraak. Indien noodzakelijk dan passen we ons aan buiten de genoemde tijden.

Wachttijden per datum: 01-11-2022
Aanmeldingswachttijd: De gemiddelde aanmeldingswachttijd bedraagt op dit moment 9 weken. We kunnen vanaf Januari 2023 een eerste afspraak voor u inplannen.


Behandelingswachttijd: Prinsen Psychologie start een behandeltraject met een intakegesprek. Er is geen wachttijd tot vervolggesprek. Dit wordt meteen samen vastgelegd.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de aanmelding is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Openingstijden

maandag 8u-21u

dinsdag 8u-17u

woensdag 8u-21u

donderdag 8u-18u

vrijdag 8u-17u (oneven weken open tot 13u)

Free Joomla templates by Ltheme