Kwaliteitswaarborg

We vinden het belangrijk om de kwaliteit van de hulp hoog te houden. Om dit te bereiken voldoet de praktijk aan de volgende activiteiten:

1. Intervisie

Minimaal zes keer per jaar vindt er intervisie plaats met collega psychologen. In dit overleg waar zes psychologen aan deelnemen worden beroepsgerelateerde zaken besproken en kunnen onderling geanonimiseerde cases worden besproken om juist van elkaar te leren.

De deelnemers zijn allen psycholoog, GZ psycholoog of kinder- en jeugdpsycholoog en werkzaam als vrijgevestigde.

 2. Visitatie

De praktijk is in december 2015 voor het eerst gevisiteerd door de LVVP (www.lvvp.info) en heeft een certificaat gekregen. In 2020 is de praktijk opnieuw succesvol gevisiteerd.

We zijn trots deze certificering te hebben mogen ontvangen en streven er naar om de zorg te optimaliseren en de klanttevredenheid zo hoog mogelijk te houden.

 

3. Bij- en nascholing

Studeren is leuk! Niet alleen vanwege de eis tot bij- en nascholing, maar zeker ook vanuit het leuk vinden van leren zorgen we ervoor dat we kennis vergaren. Daarbij hopen we de kennis weer te mogen toepassen binnen de hulp die geboden wordt. De bij- en nascholingseisen vanuit de beroepsverenigingen, herregistratie-eisen worden nauwkeurig bijgehouden.

4. Registratie eisen

Als GZ psycholoog dien je te zorgen voor registratie binnen het zogenaamde BIG register. In 2016 is deze registratie verlengd voor vijf jaar.

5. de Beroepscode

Ethiek, kwaliteit, normen en waarden. De vrijgevestigde psycholoog heft zich te houden aan de beroepscode. Prinsen Psychologie zorgt hier voor door de activiteiten die we ontplooien binnen de Generalistische GGZ  toetsen aan deze code.

We vergelijken dit met de verkeersregels. Daar dien je jezelf aan te houden.

Openingstijden en beschikbaarheid

De praktijk is alle doordeweekse dagen geopend van 8-18 uur. Twee avonden per week kunnen er avondafspraken gemaakt worden. We zoeken altijd samen naar mogelijkheden voor het maken van een afspraak. Indien noodzakelijk dan passen we ons aan buiten de genoemde tijden.

Wachttijden per datum: 07-07-2022
Aanmeldingswachttijd: De gemiddelde aanmeldingswachttijd bedraagt op dit moment 16 weken. Bent u bij CZ verzekerd, dan is er helaas een aanmeldstop bij onze praktijk en kunt u zich tot onze spijt niet meer bij onze praktijk aanmelden. U kunt zich wenden tot het CZ zorgteam. U kunt uiteraard altijd benadrukken dat u bij ons in behandeling wilt komen. Mogelijk dat CZ daar enige coulance in wil bieden. Op ons verzoek is dat tot op heden niet mogelijk gebleken.
Behandelingswachttijd: Prinsen Psychologie start een behandeltraject met een intakegesprek. Er is geen wachttijd tot vervolggesprek. Dit wordt meteen samen vastgelegd.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de aanmelding is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Openingstijden

maandag 8u-21u

dinsdag 8u-17u

woensdag 8u-21u

donderdag 8u-18u

vrijdag 8u-17u (oneven weken open tot 13u)

Free Joomla templates by Ltheme