Kwaliteit

 

We streven er naar de kwaliteit van onze werkzaamheden te optimaliseren. Naast het bieden van een veilige en vertrouwde plek, waar u zich volledig vrij kan voelen willen we onszelf blijven verbeteren. We volgen de richtlijnen voor de behandeling en voor het voeren van een psychologenpraktijk in de GGZ binnen het zorgprestatiemodel.

Alle aanbieders hebben een kwaliteitsstatuut. Hierin staat de werkwijze beschreven en de kenmerken van de praktijk. Naast het kwaliteitsstatuut worden we elke vijf jaar gevisiteerd door de beroepsvereniging (LVVP). Bij een visitatie wordt er kritisch gekeken naar de praktijkvoering. Niet alleen het gebouw, maar ook hoe dossiers worden bewaard, hoe procedures lopen (intake en behandeling). Door middel van (zelf)reflectie blijf je scherp.

Naast het kwaliteitsstatuut en de visitatie is de praktijk keurmerkdrager (https://kibg.nl/). Dit wil zeggen dat we het keurmerk hebben voor praktijken in de Generalistische basis GGZ (KIBG). Praktijken die een keurmerk hebben onderscheiden zich van niet keurmerkdragers doordat zij extra inzet tonen om hun aanbod goed af te stemmen op de hulpvragen van mensen die zich bij de praktijk aanmelden. Ze dragen bij aan het ontwikkelen van de psychologische hulp in de Generalistische GGZ en werken intensief samen met collega's en andere aanbieders van zorg.

Kwaliteit gaat over beleving. Het gaat om het gevoel dat je ergens bij hebt. We denken sterk resultaat gericht. We willen gaan voor een goede kwaliteit. Maar hoe zie je kwaliteit eigenlijk. Is het te vangen in een cijfer, afkomstig als een gemiddelde van een vragenlijst?

Naast het gebruik van de vragenlijsten zijn we vooral heel erg benieuwd naar jouw beleving, jouw ervaring over onze samenwerking en hoe die met je meegaat als een hopelijk prettige ervaring. 

Openingstijden en beschikbaarheid

De praktijk is alle doordeweekse dagen geopend van 8-18 uur. Twee avonden per week kunnen er avondafspraken gemaakt worden. We zoeken altijd samen naar mogelijkheden voor het maken van een afspraak. Indien noodzakelijk dan passen we ons aan buiten de genoemde tijden.

Wachttijden per datum: 01-11-2022
Aanmeldingswachttijd: De gemiddelde aanmeldingswachttijd bedraagt op dit moment 9 weken. We kunnen vanaf Januari 2023 een eerste afspraak voor u inplannen.


Behandelingswachttijd: Prinsen Psychologie start een behandeltraject met een intakegesprek. Er is geen wachttijd tot vervolggesprek. Dit wordt meteen samen vastgelegd.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de aanmelding is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Openingstijden

maandag 8u-21u

dinsdag 8u-17u

woensdag 8u-21u

donderdag 8u-18u

vrijdag 8u-17u (oneven weken open tot 13u)

Free Joomla templates by Ltheme