Tevredenheid; Samen besissen, bejegening en uitvoer behandeling

Van elkaar kunnen we leren. Zowel door het ontvangen van complimenten, als het krijgen van kritiek. We vinden het dan ook belangrijk om goed af te kunnen stemmen en te horen wat de mensen die bij ons voor hulp zijn geweest van de behandeling vinden. We meten dit op een aantal manieren.

CQI vragenlijst

Na afronding van de behandeling wordt u gevraagd deze vragenlijst in te vullen. De scores van alle invullers worden per jaar opgeteld en er worden gemiddelde scores berekend. Door deze gemiddelden weten wij hoe we scoren en waar we verbeteringen kunnen toepassen. Vanuit de vragenlijst kunnen we drie scores berekenen (samen beslissen, bejegening en uitvoer van de behandeling). De maximale score is 5 en een algeheel rapportcijfer (op een schaal van 0 t/m 10).

In 2021 behaalde we de volgende scores:

* bejegening: 4,95

Deze score houdt in dat mensen in zeer hoge mate vinden dat zij op een prettige manier werden bejegend. Zij zijn van mening dat de behandelaar hen serieus heeft genomen en dat de behandelaar zaken begrijpelijk heeft uitgelegd. We hebben voor deze beide onderdelen ook de scores berekenen en beiden kwamen uit op 4.95

* samen beslissen: 4,7

Om tot deze gemiddelde score te komen wordt gekeken naar de volgende factoren: heeft u informatie over de behandelmogelijkheden gekregen, heeft u uitleg gekregen wat u van de resultaten van behandeling mag verwachten, heeft u informatie gekregen over zelfhulpprogramma's, e health ed, en in welke mate heeft u mee kunnen beslissen mbt type behandeling.

We zijn van mening dat de behaalde score op zich goed is, maar willen voor 2022 wederom aandacht geven aan het samen beslissen mbt vorm en type behandeling en de te verwachten resultaten. Duidelijkheid vooraf en in zo perfect mogelijke samenwerking. Dit wordt ons streven voor dit jaar.

* uitvoer van de behandeling: 4,43

Deze score is opgebouwd uit twee aspecten: vond u dat de behandeling die u kreeg de juiste was voor uw klachten en werd de behandeling naar wens uitgevoerd.

We streven naar een zo hoog mogelijk resultaat. Echter we vinden ook dat we realistisch moeten zijn en kunnen het niet iedereen naar de zin maken. We streven er naar deze score voor 2022 minimaal gelijk te hebben, maar liever behalen we een hogere score.

Het is afwachten hoe de ontwikkelingen rond Corona zullen gaan zijn. Tijdens de behandeling gaan we ook meer aandacht geven waarom we bepaalde interventies doen en welke effect hiervan verwacht mag worden.

* informatie over behandeling: 4,61

Dit is een nieuwe score met betrekking tot evaluatie van de behandeling. Deze score zegt iets over de mate waarin de client zich al dan niet goed geinformeerd vindt met betrekking tot de behandeling. Het is belangrijk dat het voor iedereen helder en duidelijk is wat een behandeling inhoudt, wat je mag verwachten en of er bijvoorbeeld clientorganisaties zijn die relevant kunnen zijn bij bepaalde klachten of problemen.  Dit laatste is niet voor iedereen relevant. We willen een volledige transparantie bieden met goede voorlichting en willen altijd meedenken waar het kan.

Rapportcijfer 2021: 8,54

Met een 8.54 zijn we zeker tevreden. Het is practisch dezelfde score als in 2020 (8,52).  We zijn blij dat mensen de behandeling en dienstverlening bij ons zo hoog waarderen. Hier doen we het voor en zullen ons ook in 2022 maximaal inzetten om een dergelijk cijfer te mogen behalen. Dit doen we door een laagdrempelige praktijk te zijn. Authenticiteit, oprechtheid dragen we hierbij hoog in het vaandel. We zijn allen mens en iedereen kent zijn eigen heuvels en dalen. We willen naast de mensen staan en met de bagage uit onze opleiding, ervaring en hulpmiddelen zetten we ons graag in.

 

 

 

Openingstijden en beschikbaarheid

De praktijk is alle doordeweekse dagen geopend van 8-18 uur. Twee avonden per week kunnen er avondafspraken gemaakt worden. We zoeken altijd samen naar mogelijkheden voor het maken van een afspraak. Indien noodzakelijk dan passen we ons aan buiten de genoemde tijden.

Wachttijden per datum: 01-11-2022
Aanmeldingswachttijd: De gemiddelde aanmeldingswachttijd bedraagt op dit moment 9 weken. We kunnen vanaf Januari 2023 een eerste afspraak voor u inplannen.


Behandelingswachttijd: Prinsen Psychologie start een behandeltraject met een intakegesprek. Er is geen wachttijd tot vervolggesprek. Dit wordt meteen samen vastgelegd.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de aanmelding is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Openingstijden

maandag 8u-21u

dinsdag 8u-17u

woensdag 8u-21u

donderdag 8u-18u

vrijdag 8u-17u (oneven weken open tot 13u)

Free Joomla templates by Ltheme