Wie zijn wij

Prinsen Psychologie (KVK nummer: 69934584) is een praktijk (AGB code praktijk: 94-063573) voor psychologische hulpverlening in de Generalistische Basis GGz (GBGGZ).

Daarnaast bieden we individuele coaching, training en groepstraining aan (zie bij 'aanbod'). In samenwerking met paramedisch centrum In-Motion bieden we een totaalaanbod gericht op zowel fysieke als mentale klachten. We werken nauw samen met de huisartsen en praktijkondersteuners in de regio en andere aanbieders van psychologische hulpverlening, fysiotherapeuten, bedrijfsartsen, loopbaanadviseurs en medisch specialisten.

contactpersoon:

Dennis Prinsen, GZ psycholoog/ MBA (tel 0619879798)

BIG registratienummer: 99061295625 AGB code: 94-002336

 

Voor wie?

Volwassenen van 18 jaar en ouder, waarbij er geen sprake is van een verslaving, een IQ lager dan 80 en/of ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

Psychologische hulp

De psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ wordt geboden aan mensen die zijn verwezen door een erkende verwijzer (huisarts, arbo-arts, psychiater, verpleegkundig specialist) en bij wie er sprake is van een (vermoeden van) een DSM (Diagnostic Statistical Manual) diagnose. Wanneer er een diagnose kan worden gesteld, dan komt de hulp in principe in aanmerking voor vergoeding door de verzekeraar. Prinsen Psychologie heeft contracten bij de meeste verzekeraars (zie contracten).

Na het stellen van een diagnose wordt er een zorgvraagzwaartepakket geindiceerd. Deze zijn te verdelen in een pakket kort, middel en intensief. Prinsen Psychologie declareert na afsluiten van een pakket rechtstreeks bij de verzekeraar. U dient er wel rekening mee te houden dat de psychologische behandelingen onder het eigen risico van de verzekeraar vallen. Er is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Kan er geen diagnose worden gesteld, of een niet door de verzekeraar erkende diagnose voor vergoeding, dan is hulp zeker wel mogelijk, maar komen de kosten voor eigen rekening. U ontvangt dan zelf een factuur, welke niet door de verzekeraar wordt vergoed. Dit wordt een overig product genoemd.