Wie zijn wij

Prinsen Psychologie (opgericht in 2003) is een praktijk voor psychologische hulpverlening in de Generalistische Basis GGz (GBGGZ). Daarnaast bieden we individuele coaching, training en groepstraining aan. In samenwerking met paramedisch centrum In-Motion bieden we een totaalaanbod gericht op zowel fysieke als mentale klachten. We werken nauw samen met de huisartsen en praktijkondersteuners  in de regio en andere aanbieders van psychologische hulpverlening, fysiotherapeuten, bedrijfsartsen, loopbaanadviseurs en medisch specialisten.

 

Voor wie?

Iedereen kan bij ons terecht!

 

Psychologische hulp

De psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ wordt geboden aan mensen die zijn verwezen door een erkende verwijzer (huisarts, arbo-arts, psychiater) en bij wie er sprake is van een (vermoeden van) een DSM (Diagnostic Statistical Manual) diagnose. Wanneer er een diagnose kan worden gesteld dan komt de hulp in principe in aanmerking voor vergoeding door de verzekeraar. Prinsen Psychologie heeft contracten bij de meeste verzekeraars (zie contracten).

Na het stellen van een diagnose wordt er een zorgvraagzwaartepakket geindiceerd. Deze zijn te verdelen in een pakket kort, middel en intensief. Prinsen Psychologie declareert na afsluiten van een pakket rechtstreeks bij de verzekeraar. U dient er wel rekening mee te houden dat de psychologische behandelingen onder het eigen risico van de verzekeraar vallen. Er is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Kan er geen diagnose worden gesteld, of een niet door de verzekeraar erkende diagnose voor vergoeding, dan is hulp zeker wel mogelijk, maar komen de kosten voor eigen rekening. U ontvangt dan zelf een factuur, welke niet door de verzekeraar wordt vergoed. Dit wordt een overig product genoemd

De financiering voor jongeren tot 18 jaar verloopt via de gemeente waar u woont. Echter, Prinsen Psychologie wil de privacy van jongeren borgen. Er is veel onduidelijkheid over waar gegevens terecht komen. We hebben daarom ook besloten om geen contracten met de gemeenten af te sluiten. Dit betekent NIET dat u zoon of dochter niet bij ons terecht kan, integendeel. De privacy is volledig geborgd en u kunt de gemaakte kosten opgeven bij de belastingaangifte. De kosten zijn voor jongeren onder de 18 jaar voor eigen rekening.

 

Trainingen en groepen

Het is mogelijk om gebruik te maken van individuele of groepstrainingen bij. Deze kosten worden niet door de verzekeraar vergoed. Voor deelname aan deze trainingen heeft u geen verwijzng nodig van een erkende verwijzer. U kunt zelf contact opnemen (zie bij trainingen).

 

Coaching

Voor individuele coaching heeft u geen verwijzing nodig van de huisarts of andere verwijzer. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de praktijk. Bij aanbod kunt u meer informatie vinden over coachingsmogelijkheden.

Onder het kopje Aanbod kunt u lezen waarvoor u bij  Prinsen Psychologie terecht kunt.