Tarieven

GBGGZ consulten Via zorgverzekering (18+)
GBGGZ overig product € 94,50
GBGGZ gemiste afspraak zonder afbellen € 94,50 (eerste keer missen 47,25)
Coaching € 94,50 exl. BTW*
Advies en consultatie € 94,50
Individuele training € 94,50
Groepstraining Op aanvraag
Mindfulnesstraining volledig € 299,00
Sociale vaardigheidstraining volledig € 499,00
Training "uit jezelf" € 399,00
Running Therapy € 219,00
Sportbegeleiding In overleg
Lezingen/workshops inhuur In overleg
Zakelijk € 109,50 per uur exl. BTW
Afschriften dossier onkostenvergoeding

* Voor coachingsactiviteiten wordt BTW in rekening gebracht. Dit is wettelijk zo bepaald. Het BTW tarief voor coaching bedraagt 21%.


GBGGZ

Psychologische hulp binnen de Generalistische basis ggz wordt vegroed door uw zorgverzekeraar (18 jaar en ouder). Hulp aan jongeren wordt vergoed door de gemeente (Breda en omstreken).

De tarieven van de gecontracteerde zorg worden bepaald door de verzekeraar met wie Prinsen Psychologie een contract heeft. Per verzekeraar kan dit wisselen. De gesprekken zijn kosteloos. Wel zal de verzekeraar uw eigen risico in rekening brengen. Dit komt omdat psychologische hulp in het basispakket zit.

Niet gecontracteerde zorg
Om de hulp vergoed te krijgen moet er een erkende DSM diagnose worden gesteld die door de verzekeraar wordt vergoed. Prinsen Psychologie is hier kritisch in, omdat een diagnose altijd een etiket plakt op een persoon. Is er geen erkende diagnose te stellen, dan kunt u wel hulp krijgen bij ons. De kosten zijn dan voor eigen rekening en bedragen €94,50 per consult.

Afspraak vergeten of te laat afgebeld
Een mens vergeet wel eens iets. Echter de behandeling is erg belangrijk en de tijd is gereserveerd. Andere mensen hebben daarom misschien wat langer moeten wachten of hebben hun agenda aangepast om te kunnen komen. Wordt een afspraak niet minimaal 24 uur van te voren afgebeld (let op geen mail) dan wordt het consultbedrag a € 94,50 in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet te declareren bij de verzekeraar.

Mochten er onvoorziene omstandigheden zijn zoals medische urgente zaken dan bekijken we samen hoe we het gemiste consult weer gaan plannen en maken afspraken over al dan niet vergoeden. Soms delen we de kosten ook. Samenwerken staat voorop.

 

Coaching
Individuele coaching valt niet onder de verzekering. Wel kunnen kosten bij de belastingdienst worden opgegeven als zijnde uitgaven aan gezondheid.

De kosten voor een coaching consult van 45 minuten zijn € 94,50 (excl. BTW)

 

Advies en consultatie
Een eenmalig gesprek gericht op geven van advies, meedenken in uw situatie € 80,00

Kosten zijn inclusief rapportage. Voor mensen met lagere inkomens kunnen andere tarieven worden afgesproken.

 

Individuele trainingen
Tarief: € 94,50 sessie van 60 minuten (geen vergoeding door verzekering)

 

Groepstrainingen
Tarief afhankelijk van soort training en groepsgrootte. Op aanvraag.

mindfulness (uitgaande van groep van 10 deelnemers): volledige cursus € 299,-  (8 sessies van ca 2-2.5 uur; inclusief materialen)

sociale vaardigheidstraining: (uitgaande van 8 deelnemers); volledige cursus € 499,-. Ook mogelijk om losse bijeenkomsten te volgen: € 49,- per bijeenkomst van ca 1.5 uur

"uit jezelf": (uitgaande van 10 deelnemers):; volledige cursus € 399,- (geen losse bijeenkomsten mogelijk).

running therapy: ( uitgaande van 8 deelnemers); volledige cursus € 219,- (10 bijeenkomsten van ca 1-1.5 uur)

 

Sporters
Met sporters wordt bekeken wat de klachten zijn in een vrijblijvend gesprek. In overleg met trainers en eventueel de vereniging wordt een pakket samengesteld. Prijs op aanvraag

 

Lezingen en Workshops
Uurtarief afhankelijk van vraag/onderwerp.  prijs op aanvraag

 

Zakelijke diensten
We vinden het belangrijk de mens centraal te stellen en hanteren een uurtarief van € 94,50 excl BTW en eventuele reiskosten. 

Voor inhuur over langere periode voor bijvoorbeeld interim zaken gaan we graag samen in overleg om in alle redelijkheid tot een afspraak te komen over de inzetbaarheid, uren, werkzaamheden, verwachtingen en prijsopgaaf.

Heeft u vragen, contacteer ons!