Verzekeraars - vanaf januari 2021

Prinsen Psychologie heeft voor 2021 met de onderstaande Verzekeraars en hun volmachten een contract:

Voor alle verzekeraars geldt dat de Generalistische Basis GGZ onder de basis verzekering valt en uw eigen risico wordt aangesproken. Heeft u uw eigen risico nog niet aangesproken of deels, dan ontvangt u achteraf een nota van uw zorgverzekeraar.

Als u een verwijzing krijgt, kijkt u dan altijd of de hulpaanbieder een contract heeft bij uw zorgverzekeraar. Liever goed geïnformeerd, dan later gedupeerd omdat dan de kosten hoger uitvallen.
U kunt altijd uw zorgverzekeraar bellen.

Uiteraard denken we graag met u mee!