Verzekeraars - vanaf januari 2020

Prinsen Psychologie heeft voor 2020 met de onderstaande Verzekeraars en hun volmachten een contract:

  • CZ - onder meer: CZ, Ohra, Delta Loyd, CZ Direct
  • VGZ - onder meer: VGZ, IZZ, IZA, UMC, Unive, Bewuzt, Zekur
  • VRZ - Multizorg
  • Menzis
  • Zilveren kruis / Achmea
  • De Friesland
  • DSW

We hebben geen overeenkomst met Caresq!

Bent u bij deze verzekeraar verzekerd, dan krijgt u een deel van de kosten vergoedt, maar is er bijbetaling nodig. U ontvangt na afloop van de behandeling een factuur.

Voor alle verzekeraars geldt dat de Generalistische Basis GGZ onder de basis verzekering valt en uw eigen risico wordt aangesproken. Heeft u uw eigen risico nog niet aangesproken of deels, dan ontvangt u achteraf een nota van uw zorgverzekeraar.

Als u een verwijzing krijgt, kijkt u dan altijd of de hulpaanbieder een contract heeft bij uw zorgverzekeraar. Liever goed geïnformeerd, dan later gedupeerd omdat dan de kosten hoger uitvallen.
U kunt altijd uw zorgverzekeraar bellen.

Uiteraard denken we graag met u mee!