Verzekeraars - vanaf januari 2020

Prinsen Psychologie heeft met de onderstaande Verzekeraars en hun volmachten een contract:

  • CZ - onder meer: CZ, Ohra, Delta Loyd, CZ Direct
  • VGZ - onder meer: VGZ, IZZ, IZA, UMC, Unive, Bewuzt, Zekur
  • VRZ - Multizorg
  • Menzis
  • Zilveren kruis / Achmea
  • De Friesland
  • DSW

We hebben geen overeenkomst met Caresq!

Bent u bij deze verzekeraar verzekerd, dan krijgt u een deel van de kosten vergoedt, maar is er bijbetaling nodig.

Voor alle verzekeraars geldt dat de Generalistische Basis GGZ onder de basis verzekering valt en uw eigen risico wordt aangesproken. Heeft u uw eigen risico nog niet aangesproken of deels, dan ontvangt u achteraf een nota van uw zorgverzekeraar.

Als u een verwijzing krijgt, kijkt u dan altijd of de hulpaanbieder een contract heeft bij uw zorgverzekeraar. Liever goed geïnformeerd, dan later gedupeerd omdat dan de kosten hoger uitvallen.
U kunt altijd uw zorgverzekeraar bellen.

Uiteraard denken we graag met u mee!