Verzekeraars - vanaf januari 2021

Prinsen Psychologie heeft voor 2021 met de onderstaande Verzekeraars en hun volmachten een contract:

  • CZ - onder meer: CZ, Ohra, Delta Loyd, CZ Direct, Nationale Nederlanden
  • VGZ - onder meer: VGZ, IZZ, IZA, UMC, Unive, Bewuzt, Zekur, Promovendum, Caresq
  • Menzis, Anderzorg
  • Zilveren kruis / Achmea- De Friesland/ Interpolis/ FBTO
  • DSW
  • ENO
  • ASR
  • ONVZ
  • OWM Zorg en Zekerheid

Voor alle verzekeraars geldt dat de Generalistische Basis GGZ onder de basis verzekering valt en uw eigen risico wordt aangesproken. Heeft u uw eigen risico nog niet aangesproken of deels, dan ontvangt u achteraf een nota van uw zorgverzekeraar.

Als u een verwijzing krijgt, kijkt u dan altijd of de hulpaanbieder een contract heeft bij uw zorgverzekeraar. Liever goed geïnformeerd, dan later gedupeerd omdat dan de kosten hoger uitvallen.
U kunt altijd uw zorgverzekeraar bellen.

Uiteraard denken we graag met u mee!