Tarieven

GBGGZ consulten Via zorgverzekering (18+)
GBGGZ overig product € 107,50
GBGGZ gemiste afspraak zonder afbellen € 99,50 (eerste keer missen 49,75)
Coaching € 107,50 exl. BTW*
Advies en consultatie € 107,50
Individuele training € 107,50
   
Mindfulnesstraining volledig op aanvraag
Sociale vaardigheidstraining volledig op aanvraag
   
Running Therapy op aanvraag
Sportbegeleiding In overleg
Lezingen/workshops inhuur In overleg
Zakelijk € 112,50 per uur exl. BTW
Afschriften dossier kosteloos

* Voor coachingsactiviteiten wordt BTW in rekening gebracht. Dit is wettelijk zo bepaald. Het BTW tarief voor coaching bedraagt 21%.


GBGGZ

Psychologische hulp binnen de Generalistische basis ggz wordt vergoed door uw zorgverzekeraar (18 jaar en ouder).

De tarieven van de gecontracteerde zorg worden bepaald door de verzekeraar met wie Prinsen Psychologie een contract heeft. Per verzekeraar kan dit wisselen. De gesprekken zijn kosteloos. Wel zal de verzekeraar uw eigen risico in rekening brengen. Dit komt omdat psychologische hulp in het basispakket zit.

Niet gecontracteerde zorg

Prinsen Psychologie heeft geen contract met zorgverzekeraar Caresq! Bent u hier of bij een van de aangesloten verzekeraars client, dan ontvangt u na einde behandeling een factuur, welke u zelf bij de verzekeraar kunt indienen.

Om de hulp vergoed te krijgen moet er een erkende DSM diagnose worden gesteld die door de verzekeraar wordt vergoed. Prinsen Psychologie is hier kritisch in, omdat een diagnose altijd een etiket plakt op een persoon. Is er geen erkende diagnose te stellen, dan kunt u wel hulp krijgen bij ons. De kosten zijn dan voor eigen rekening en bedragen €107,50 per consult.

Afspraak vergeten of te laat afgebeld
Een mens vergeet wel eens iets. Echter de behandeling is erg belangrijk en de tijd is gereserveerd. Andere mensen hebben daarom misschien wat langer moeten wachten of hebben hun agenda aangepast om te kunnen komen. Wordt een afspraak niet minimaal 24 uur van te voren afgebeld (let op geen mail) dan wordt € 99,50 in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet te declareren bij de verzekeraar. Bij het  eerste keer missen van een afspraak delen we de kosten.

Mochten er onvoorziene omstandigheden zijn zoals medische urgente zaken dan bekijken we samen hoe we het gemiste consult weer gaan plannen en maken afspraken over al dan niet vergoeden. Soms delen we de kosten ook. Samenwerken staat voorop.

Coaching
Individuele coaching valt niet onder de verzekering. Wel kunnen kosten bij de belastingdienst worden opgegeven als zijnde uitgaven aan gezondheid.

De kosten voor een coaching consult van 45 minuten zijn €  107,50 (excl. BTW)

Advies en consultatie
Een eenmalig gesprek gericht op geven van advies, meedenken in uw situatie.

Sporters
Met sporters wordt bekeken wat de klachten zijn in een vrijblijvend gesprek. In overleg met trainers en eventueel de vereniging wordt een pakket samengesteld. Prijs op aanvraag