Afspraken met derden

Samenwerken doe je door een goede communicatie en het maken van goede afspraken. Prinsen Psychologie heeft met zijn samenwerkingspartners goede afspraken gemaakt over verwijzing, overleg en doorverwijzing. Uiteraard volgen we hierin de richtlijnen zoals deze in Nederland geld, maar we doen meer. Juist de persoonlijke kant van het verhaal, is wat we belangrijk vinden: elkaar kennen, regelmatig ontmoeten, ervaringen uitwisselen en korte lijnen maken. Snel even bellen, email en wat voor vorm dan ook. We weten elkaar snel te vinden.

 De huisarts is de zorgregisseur in ons werkveld. Dat wil zeggen dat de huisarts met een geldige verwijzing, voldoend aan de eisen zoals gesteld (naam en NAW-gegevens patiënt, datum van verwijzing, vermelding van vermoeden DSM diagnose, AGB code van de arts, en voorzien van handtekening) zijn patiënt kan verwijzen naar een psycholoog werkend in de Generalistische Basis GGZ.

De psycholoog zal na intake altijd een brief naar de huisarts sturen (of er moet geen toestemming van de client zijn gegeven). In deze brief schrijft de psycholoog zijn bevindingen m.b.t. te stellen diagnose en in te zetten behandeling, conform met de client gemaakte afspraken en vastgelegd in het behandelplan. De psycholoog geeft aan welke zorgvraagzwaartepakket er is geindiceerd.

Wanneer blijkt dat de problematiek te complex is voor de Basis GGz dan verwijst de psycholoog middels een brief terug maar de huisarts, die het vervolgbeleid (bijvoorbeeld doorverwijzing nar de Specialistische GGz) oppakt.

Naast de brief, bellen we meestal ook even met de art. Samen kortsluiten, sparren en plan bijstellen.

Ook kan er tijdens een lopende behandeling overlegd worden met elkaar.

Duurt een behandeling langer dan 12 weken, dan stuurt de psycholoog een kopie van het behandelplan als brief naar de huisarts (alleen met toestemming van de cliënt).

Prinsen Psychologie werkt ook samen met de aanbieders in de Specialistische GGZ, zoals vrijgevestigd psychiaters en GGZBreburg. Door de jaren ervaring kennen we elkaar vaak persoonlijk en is een belletje zo gedaan om kort te sluiten.

Alle informatie uitwisseling gebeurt alleen met toestemming van de cliënt. We stellen de privacy voorop, maar streven naar een open samenwerking met vertrouwen in elkaar.

 

De huisartsen in het mooie Princenhage; HOED: huisartsen onder een dak. 

huisartsenpraktijk Princenhage
https://www.bakersenverhaegen.nl

Vanaf moment van starten met de praktijk is er een lijn met de beide huisartsen van huisartsenpraktijk Princenhage. Een korte en heldere lijn, pragmatisch.

 

huisartspraktijk de Beer
https://huisartsdebeer.praktijkinfo.nl

Naast de zorg voor de medemens delen we met huisarts de Beer de liefde voor sport en muziek.

Al jaren werken we op een zeer prettige manier samen en hebben we oog voor onze medemens. Eerlijk en fair, zuiver en duidelijk.

 

huisartspraktijk Gabriels
https://huisartsgabriels.praktijkinfo.nl

Met dokter Gabriels werken we al jaren prettig samen. In goed overleg, korte lijnen en bereikbaar voor elkaar weten we de zorg voor de medemens te organiseren.

 

huisartsenpraktijk Timmer
https://huisartstimmer.praktijkinfo.nl

 

Na de opvolging van dr Claus hebben we kennis gemaakt met A. Timmer. Een jonge en bevlogen arts die staat voor zijn vak. Samen met de collega's van de HOED vormt hij het gehele huisartsaanbod in Princenhage.

 

Wendy Herrijgers - contextuele begeleiding en coaching
http://www.wendyherrijgers.nl

 

Wendy is als docent lichamelijke opvoeding en vertrouwenspersoon bekend met zowel de fysieke als de mentale aspecten van ontwikkeling. Naast het individu is er de context waarin we ons voortbewegen. Juist de mix van deze facetten geeft goede resultaten. Bij Wendy als coach kun je rekenen op een persoonlijke en eerlijke benadering, waardoor je weer in je kracht komt te staan.