Samenwerking

Alleen is maar alleen en samen bereik je meer. We zoeken graag verbinding met collega's en andere professionals die met korte en heldere lijnen samen met ons zorgen voor een goed afgestemd aanbod voor hulp aan de particulier of de zakelijke collega's.


Prinsen Psychologie werkt samen met:

In Motion Paramedisch Centrum Bredawww.in-motionbreda.nl
Verbinding van lichaam en geest. Zorgen voor beweging op zowel mentaal als fysiek vlak is de kracht van deze samenwerking. Een pragmatische insteek, to the point en no nonsense zijn kernwaarden in de aanpak.

Medisch centrum De Flier; www.huisartsenpraktijkkoonings.nl
Op woensdagmiddag houd ik praktijk in medisch centrum de Flier. Een jong medisch centrum met een frisse uitstraling en laagdrempeligheid. Samen met huisarts M. Koonings en de POH GGZ A. van Wissing bieden we de GBGGZ hulp in wijk de Heuvel.


De Werkende Mens
www.werkendemens.org
Samen met bedrijfsarts Cor van Dien werken we aan verzuimbeheersing, goede reintegratie en waarwenselijk afstemming tussen de persoon en diens werkplek. We spreken niet meer over de termen werkgever en werknemer, maar veel meer van een leverancier van arbeid en een afnemer van arbeid. In goede afspraken ontstaat er een samenwerking, verwachtingenmanagement en onderlinge afstemming gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.

Matthias de Kroon (kinder- en jeugd) psychiaterwww.dekroonkinderpsychiatrie.nl
Al vele jaren werken Matthias en Dennis samen: de samenwerking is begonnen in de tijd dat we samenwerkten bij de GGzBreburg. Matthias is een zelfstandige praktijk begonnen, waar hij als corebusiness de kinder- en jeugdpsychiatrie heeft, en daarnaast farmacoconsulten en behandeling biedt.

Matthias is een nuchtere, schappelijke en zeer bereikbare sociale persoon, die zijn vak verstaat. Hij werkt samen met de mensen en denkt niet in de traditionele dokter-patient verhouding.

huisartsenpraktijk Princenhage
Huisartsen Onder Een Dak Princenhage (HOED) praktijk van huisarts F. de Beer, praktijk van huisarts H. Gabriels, praktijk van huisartsen J. Bakers en N. Verhaegen en de praktijk van huisarts A. timmer

Het huisartsenteamwww.hethuisartsenteam.nl
Het huisartsen team is een samenwerkingsverband van huisartsen in de omgeving Breda, Etten Leur, en omliggende plaatsen. Prinsen Psychologie neemt deel aan een pilot van het huisartsenteam, te weten een ketensamenwerking tussen de huisartsen en de psycholoog. Via een digitaal systeem, zogenaamd Keten Informatie Systeem (Care2u) wordt er direct verwezen en wordt er via een beveiligde weg gecommuniceerd tussen de arts en de psycholoog. In onderstaande rijtje vindt u de deelnemende huisartsen.

Psywijzer; www.psywijzer.nl
Prinsen Psychologie maakt onderdeel uit van de zorggroep psywijzer. Psywijzer is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde zorgaanbieders in de generalistische basis GGz en de Gespecialiseerde GGz. Iedere praktijk is zelfstandig georganiseerd. We delen kennis en faciliteiten met elkaar, kunnen onderling doorverwijzen en zorgen voor vervanging bij uitval wegens bijvoorbeeld ziekte of vakantie. Psywijzer werkt samen met de huisartsen in de regio en de instellingen voor de GGz.
zie bij Psywijzer op deze site voor verdere informatie

AV Sprint Bredawww.avsprint.nl
Prinsen psychologie heeft een aantal sporters mogen begeleiden om te komen tot meer mentaal evenwicht, overwinnen van angst en verwerken van nare sportincidenten.

Blauwprint; www.blauwprint.com
Blauwprint werkt voor ondernemers en ondernemingen. Dat doen we door het antwoord te vinden op de vragen die in elke organisatie, op elke afdeling en in elk team spelen, maar die niet 1-2-3 te beantwoorden zijn. Vragen die onder andere te maken hebben met groepsdynamiek. Wat we doen, is het ongrijpbare grijpbaar maken. En het onzichtbare zichtbaar maken.

Rene Vollenbroek; www.verbindendezaken.nl
Rene Vollenbroek is veranderkundige met een brede ervaring op het gebied van veranderprocessen binnen organisaties. Hij heeft ervaring opgedaan binnen de politie. Hij kent de werkvloer en heeft in meerdere lagen binnen organisaties gewerkt. Zijn kracht ligt in het in contact zijn met jezelf en je medemens en gezamenlijk een transitie kunnen dragen. Naast het begeleiden van veranderprocessen in organisaties is Rene ook werkzaam als coach.

We hebben Rene leren kennen als een heel toegankelijke authentieke persoon en goede luisteraar.

Meesterplus; bijles voor VMBO-HAVO-VWO

Jacob Catssingel 64, Breda
www.meesterplus.nl 
076 889 3 559

Postadres:
Jacob Catssingel 68
4819HC Breda