Kwaliteitswaarborg

We vinden het belangrijk om de kwaliteit van de hulp hoog te houden. Om dit te bereiken voldoet de praktijk aan de volgende activiteiten:

1. Intervisie

Minimaal zes keer per jaar vindt er intervisie plaats met collega psychologen. In dit overleg waar zes psychologen aan deelnemen worden beroepsgerelateerde zaken besproken en kunnen onderling geanonimiseerde cases worden besproken om juist van elkaar te leren.

De deelnemers zijn allen psycholoog, GZ psycholoog of kinder- en jeugdpsycholoog en werkzaam als vrijgevestigde.

 2. Visitatie

De praktijk is in december 2015 gevisiteerd door de LVVP (www.lvvp.info) en heeft een certificaat gekregen. Deze is voor vijf jaar geldig.

We zijn trots deze certificering te hebben mogen ontvangen en streven er naar om de zorg te optimaliseren en de klanttevredenheid zo hoog mogelijk te houden.

 

3. Bij- en nascholing

Studeren is leuk! Niet alleen vanwege de eis tot bij- en nascholing, maar zeker ook vanuit het leuk vinden van leren zorgen we ervoor dat we kennis vergaren. Daarbij hopen we de kennis weer te mogen toepassen binnen de hulp die geboden wordt. De bij- en nascholingseisen vanuit de beroepsverenigingen, herregistratie-eisen worden nauwkeurig bijgehouden.

4. Registratie eisen

Als GZ psycholoog dien je te zorgen voor registratie binnen het zogenaamde BIG register. In 2016 is deze registratie verlengd voor vijf jaar.

5. de Beroepscode

Ethiek, kwaliteit, normen en waarden. De vrijgevestigde psycholoog heft zich te houden aan de beroepscode. Prinsen Psychologie zorgt hier voor door de activiteiten die we ontplooien binnen de GBGGZ (generalistische basis GGZ) toetsen aan deze code.

We vergelijken dit met de verkeersregels. Daar dien je jezelf aan te houden.