Kwaliteit

 

We streven er naar de kwaliteit van onze werkzaamheden te optimaliseren. Naast het bieden van een veilige en vertrouwde plek, waar u zich volledig vrij kan voelen willen we onszelf blijven verbeteren. We volgen de richtlijnen voor de behandeling en voor het voeren van een psychologenpraktijk in de GBGGZ.

Alle aanbieders hebben een kwaliteitsstatuut. Hierin staat de werkwijze beschreven en de kenmerken van de praktijk. Naast het kwaliteitsstatuut worden we elke vijf jaar gevisiteerd door de beroepsvereniging (LVVP). Bij een visitatie wordt er kritisch gekeken naar de praktijkvoering. Niet alleen het gebouw, maar ook hoe dossiers worden bewaard, hoe procedures lopen (intake en behandeling). Door middel van (zelf)reflectie blijf je scherp.

Naast het kwaliteitsstatuut en de visitatie is de praktijk keurmerkdrager (https://kibg.nl/). Dit wil zeggen dat we het keurmerk hebben voor praktijken in de Generalistische basis GGZ (KIBG). Praktijken die een keurmerk hebben onderscheiden zich van niet keurmerkdragers doordat zij extra inzet tonen om hun aanbod goed af te stemmen op de hulpvragen van mensen die zich bij de praktijk aanmelden. Ze dragen bij aan het ontwikkelen van de psychologische hulp in de GBGGZ en werken intensief samen met collega's en andere aanbieders van zorg.

 

Kwaliteit gaat over beleving. Het gaat om het gevoel dat je ergens bij hebt. We denken sterk resultaat gericht. We willen gaan voor een goede kwaliteit. Maar hoe zie je kwaliteit eigenlijk. Is het te vangen in een cijfer, afkomstig als een gemiddelde van een vragenlijst.?

Naast het gebruik van de vragenlijsten zijn we vooral heel erg benieuwd naar jouw beleving, jouw ervaring over onze samenwerking en hoe die met je meegaat als een hopelijk prettige ervaring.