Tevredenheid; Samen besissen, bejegening en uitvoer behandeling

Van elkaar kunnen we leren. Zowel door het ontvangen van complimenten, als het krijgen van kritiek. We vinden het dan ook belangrijk om goed af te kunnen stemmen en te horen wat de mensen die bij ons voor hulp zijn geweest van de behandeling vinden. We meten dit op een aantal manieren.

CQI vragenlijst

Na afronding van de behandeling wordt u gevraagd deze vragenlijst in te vullen. De scores van alle invullers worden per jaar opgeteld en er worden gemiddelde scores berekend. Door deze gemiddelden weten wij hoe we scoren en waar we verbeteringen kunnen toepassen. Vanuit de vragenlijst kunnen we drie scores berekenen (samen beslissen, bejegening en uitvoer van de behandeling). De maximale score is 5 en een algeheel rapportcijfer (op een schaal van 0 t/m 10).

In 2020 behaalde we de volgende scores:

* bejegening: 4,95

Deze score houdt in dat mensen in zeer hoge mate vinden dat zij op een prettige manier werden bejegend. Zij zijn van mening dat de behandelaar hen serieus heeft genomen en dat de behandelaar zaken begrijpelijk heeft uitgelegd. We hebben voor deze beide onderdelen ook de scores berekenen en beiden kwamen uit op 4.95

* samen beslissen: 4,68

Om tot deze gemiddelde score te komen wordt gekeken naar de volgende factoren: heeft u informatie over de behandelmogelijkheden gekregen, heeft u uitleg gekregen wat u van de resultaten van behandeling mag verwachten, heeft u informatie gekregen over zelfhulpprogramma's, e health ed, en in welke mate heeft u mee kunnen beslissen mbt type behandeling.

We zijn van mening dat de behaalde score op zich goed is, maar willen voor 2021 wederom aandacht geven aan het samen beslissen mbt vorm en type behandeling en de te verwachten resultaten. Duidelijkheid vooraf en in zo perfect mogelijke samenwerking. Dit wordt ons streven voor dit jaar.

* uitvoer van de behandeling: 4,49

Deze score is opgebouwd uit twee aspecten: vond u dat de behandeling die u kreeg de juiste was voor uw klachten en werd de behandeling naar wens uitgevoerd.

We streven naar een zo hoog mogelijk resultaat. Echter we vinden ook dat we realistisch moeten zijn en kunnen het niet iedereen naar de zin maken. We streven er naar deze score voor 2021 minimaal gelijk te hebben, maar liever behalen we een hogere score.

Het is afwachten hoe de ontwikkelingen rond Corona zullen gaan zijn. Tijdens de behandeling gaan we ook meer aandacht geven waarom we bepaalde interventies doen en welke effect hiervan verwacht mag worden.

Rapportcijfer 2020: 8,52

Met een 8.52 zijn we zeker tevreden. We zijn blij dat mensen de behandeling en dienstverlening bij ons zo hoog waarderen. Hier doen we het voor en zullen ons ook in 2021 maximaal inzetten om een dergelijk cijfer te mogen behalen. Dit doen we door een laagdrempelige praktijk te zijn. Authenticiteit, oprechtheid dragen we hierbij hoog in het vaandel. We zijn allen mens en iedereen kent zijn eigen heuvels en dalen. We willen naast de mensen staan en met de bagage uit onze opleiding, ervaring en hulpmiddelen zetten we ons graag in.