Clientervaringen

We zijn altijd zeer benieuwd naar wat mensen hebben gevonden van de hulp die zij bij ons hebben mogen ontvangen. Door samen hierbij stil te staan kunnen we leren en onszelf verbeteren.

Uw ervaring horen we graag en vragen we zeker ook aan u tijdens de behandeling om zo goed met elkaar af te kunnen stemmen. Naast het `gewoon` samen bespreken kunt u uw ervaringen op de volgende manier met ons )en anderen' delen.

CQ index

Bij afronding van de behandeling wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Hierin staan diverse vragen over bijvoorbeeld de bejegening, verloop behandeling en de resultaten. We verzamelen alle resultaten van iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld en berekenen de gemiddelde scores om zo te zien hoe we op de verschillende items scoren. Deze scores gebruiken we om te weten waar we kunnen verbeteren.  In het submenu kunt u de scores van 2019 terugvinden onder het kopje `samen beslissen, bejegening en uitvoer behandeling".

Recensie op de website

Op de home pagina van onze website kunt u een recensie achterlaten met uw ervaringen over de behandeling.

Zorgkaart Nederland

Op deze website kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de praktijk, de behandelaar en behandeling. U kunt hier een cijfer geven en eventueel opmerkingen plaatsen.

Via de link https://www.zorgkaartnederland.nl komt u op de website van zorgkaart Nederland terecht.