Particulieren

* psychologische behandeling binnen de GBGGZ

* psychologisch advies en consultatie

* individuele training en coaching

* groepstrainingen

* verzorgen van lezingen/ workshops op gebied van psychologie, (kinder)psychiatrie