Lezingen & workshops

Graag delen we ervaringen en kennis met elkaar. Persoonlijke ontmoetingen dragen bij aan verrijking van ons zelf en van de ander. Vanuit de praktijk worden workshops georganiseerd, themabijeenkomsten en is er de mogelijkheid om een bijdrage te leveren als gastspreker.

 

In de afgelopen jaren hebben we de onder andere de volgende workshops en trainingen mogen verzorgen:

 

Routine Outcome Monitoring in de GGz

mentale aspecten bij longziekten (Longpunt)

COPD: angstklachten bij benauwdheid

bijscholing huisartsen West Brabant: kinderpsychiatrie

mindfulness en stress