Lezingen & workshops

Graag delen we ervaringen en kennis met elkaar. Persoonlijke ontmoetingen dragen bij aan verrijking van ons zelf en van de ander. Vanuit de praktijk worden workshops georganiseerd, themabijeenkomsten en is er de mogelijkheid om een bijdrage te leveren als gastspreker.

 

In de afgelopen jaren hebben we de onder andere de volgende workshops en trainingen mogen verzorgen:

 

2012: klinische lessen kinderpsychiatrie aan de huisartsen van West Brabant.
2010-2014: klinische lessen kinderpsychiatrie aan de huisartsen van West Brabant.
2008-2010: training competentiegericht behandelen
2013: psychologische aspecten bij longaandoeningen (Longpunt)
2008: cursusavond huisartsen Breda en omstreken: angst, diagnostiek en behandeling
2010-2013: Routine Outcome Monitoring: training voor professionals in de GGz