Wachttijd benutten en verkorten

Wachttijd

Helaas is het de laatste periode een veel gehoord feit: de wachttijden in de GGZ lopen op. Dit is wat we niet willen. Echter hulpverleners kunnen niet meer doen dan zij kunnen en ik durf te stellen dat er heel hard wordt gewerkt in de GGZ, zowel de GGGZ als de GBGGZ.

Het ontstaan van wachttijden kent meerdere oorzaken en vraagt om oplossingen. Dit doen we door:

1. Zodra er een afspraak van een lopend behandeltraject uitvalt, plannen we meteen die tijd vol voor een intakegesprek. Dit benoemen we ook bij de aanmelding: zodra het kan trekken we de eerste afspraak naar voren.

2. We zorgen ervoor dat we in de telefonische aanmelding al goed uitvragen wat de klachten zijn. Zo kunnen we beter inschatten of de persoon die is verwezen ook het beste in de GBGGZ behandeling kan gaan krijgen of dat de gespecialiseerde GGZ toch beter past. Zo voorkomen we het dat mensen na een paar gesprekken in de GBGGZ toch moeten worden doorverwezen naar de SGGZ. En omdat daar een wachtlijst is blijven zij feitelijk onterecht en te lang in de GBGGZ, waardoor andere mensen langer moeten wachten.

3. We behandelen niet lager dan nodig. Dit betekent dat we in het eerste gesprek de klachten goed uitvragen en een duidelijke behandeldoelstelling maken. Is deze doelstelling bereikt, dan ronden we af. Regelmatig geven mensen tegen het eind van een behandeltraject aan dat er ook nog iets anders is waar men het over zou willen hebben.... In de GBGGZ hanteren we een enkelvoudige hulpvraag, formuleren we een concreet doel en daar richt de behandeling zich op.

4. Voordat het eerste gesprek begint bieden we al e health aan. Zodoende kunnen mensen al starten met het behandeltraject en daarmee is de wachttijd niet passief, maar een actieve fase en al behorende bij het behandelingstraject. Door inzet van e health verkorten we ook het gehele traject.

5. Wanneer mensen een afspraak vergeten bellen we een eerste keer op om te kijken wat de reden is en of er niets ernstigs is gebeurd. Wanneer iemand frequent afspraken vergeet, dan vinden we dit de verantwoordelijkheid van de persoon en bellen we niet meer. Zo kan het zijn dat enkele behandeltrajecten niet doorlopen en kan iemand anders eerder starten. Neemt de persoon weer contact op, dan maken we een afspraak ver in de tijd.

6. Naast de genoemde e health geven we tips over goede literatuur voor zelfhulpboeken of namen van apps of websites die al bezocht kunnen worden. We geven mensen al oefeningen mee waar zij al mee aan de slag kunnen gaan; te denken valt aan ontspanningsoefeningen, mindfulnessoefeningen etc.

7. Lukt het niet om de wachttijd in te korten, dan kunnen we collega psychologen vragen wat hun wachttijd is en bevelen we een traject bij hen aan.

8. Wanneer er een wachttijd is en je hebt al gesprekken bij de POH GGZ, dan leggen we contact om al af te stemmen.

9. We wijzen mensen er altijd op dat zij contact op kunnen nemen  met de zorgverzekeraar en vragen naar wachttijdbemiddeling. De zorgverzekeraar gaat dan contact opnemen bij omliggende praktijken en voor u informeren over de actuele wachttijden.