ROM

ROM staat voor Routine Outcome Monitoring en houdt in dat we aan het begin van een behandeling een vragenlijst invullen en deze ook invullen bij het afsluiten van de gesprekken.

Wat zijn de voordelen van ROM?:

  1. We hebben inzicht in de mate waarin klachten bij aanvang van het traject als hinderlijk worden ervaren.
  2. De beginmeting geeft ons inzicht hoe het met je gaat!
  3. De resultaten geven inzicht waar de probleemgebieden vooral liggen en kunnen zo bijdragen aan de focus van de behandeling
  4. De nameting geeft aan hoe het effect is geweest van de gesprekken
  5. We zien waar je vooral aangeeft winst te hebben geboekt.
  6. We hebben inzicht waar nog eventuele aandachtspunten liggen en daar kunnen we samen bekijken wat goed is om te gaan doen

De ROM gegevens worden anoniem gestuurd naar het AKWA (zorgwijzer.nl/faq/dbc). Dit gebeurt nu nog niet, omdat de beveiliging van de persoonsgegevens nog onvoldoende is geborgd.

LET OP! Alle informatie wordt anoniem ingestuurd. Niemand komt te weten om wie het gaat.