ROM

ROM staat voor Routine Outcome Monitoring en houdt in dat we aan het begin van een behandeling een vragenlijst invullen en deze ook invullen bij het afsluiten van de gesprekken.

Wat zijn de voordelen van ROM?:

  1. We hebben inzicht in de mate waarin klachten bij aanvang van het traject als hinderlijk worden ervaren.
  2. De beginmeting geeft ons inzicht hoe het met u gaat!
  3. De resultaten geven inzicht waar de probleemgebieden vooral liggen en kunnen zo bijdragen aan de focus van de behandeling
  4. De nameting geeft aan hoe het effect is geweest van de gesprekken
  5. We zien waar u vooral aangeeft winst te hebben geboekt.
  6. We hebben inzicht waar nog eventuele aandachtspunten liggen en daar kunnen we samen bekijken wat goed is om te gaan doen

 

De ROM gegevens worden anoniem gestuurd naar het DIS: DBC informatiesysteem (zorgwijzer.nl/faq/dbc).

DBC staat voor diagnose behandel combinatie: er is een diagnose gesteld en op basis van deze diagnose wordt een behandeling ingesteld.

Bij de DIS verzamelt men alle gegevens van in behandeling zijnde clienten in Nederland en wordt er onderzoek gedaan naar de ingestuurde gegevens. Zo komt er landelijke data die weer kan helpen tot verdere ontwikkeling van de zorg.

 

LET OP!!!!! Alle informatie wordt anoniem ingestuurd. Niemand komt te weten om wie het gaat. 

Dit vinden we zeer belangrijk!!!! Uw privacy is gewaarborgd!! De verzekeraar komt niets te weten en ook in uw dossier is niets terug te vinden.