ROM

ROM staat voor Routine Outcome Monitoring en houdt in dat we aan het begin van een behandeling een vragenlijst invullen en deze ook invullen bij het afsluiten van de gesprekken. We kunnen de beide resultaten vergelijken en we bespreken wat de resultaten betekenen.

Wat zijn de voordelen van ROM?:

  1. We hebben inzicht in de mate waarin klachten bij aanvang van het traject als hinderlijk worden ervaren.
  2. De beginmeting geeft ons inzicht hoe het met je gaat!
  3. De resultaten geven inzicht waar de probleemgebieden vooral liggen en kunnen zo bijdragen aan de focus van de behandeling
  4. De nameting geeft aan hoe het effect is geweest van de gesprekken.
  5. We zien waar je vooral aangeeft winst te hebben geboekt.
  6. We hebben inzicht waar nog eventuele aandachtspunten liggen en daar kunnen we samen bekijken wat goed is om te gaan doen.
  7. Ook wij als psycholoog leren van het onderzoeken van de resultaten: wat gaat goed, wat kunnen we verbeteren in ons aanbod en dienstverlening.

Het is de bedoeling dat alle resultaten van de afgenomen vragenlijsten in Nederland worden verzameld. Zodoende ontstaat er een grote database en is benchmarking mogelijk. Op deze manier krijgen we goed zicht in de psychologische hulpverlening in Nederland. 

Om deze benchmarking mogelijke te maken worden de ROM gegevens anoniem gestuurd naar het AKWA (zorgwijzer.nl/faq/dbc). Dit gebeurt nu nog niet, omdat de beveiliging van de persoonsgegevens nog onvoldoende is geborgd.

LET OP! Alle informatie wordt anoniem ingestuurd. Niemand komt te weten om wie het gaat. We vragen altijd toestemming bij start behandeling.