Somatoforme stoornissen

Lichaam en geest zijn onafscheidelijk. Bij lichamelijke klachten bezoeken we een arts en hopen we ervan af te komen door de oorzaak te weten en wat er aan te doen. Soms zijn er lichamelijke klachten, waar de oorzaak niet helder is. Er zijn wel degelijk klachten, maar de aard wordt niet gevonden in een lichamelijke oorzaak. De klachten kunnen niet vanuit de medische hoek verklaard worden.

Een somatoforme stoornis is een psychische aandoening waarbij een persoon lichamelijke klachten heeft waarvoor geen somatische oorzaak (lichamelijke ziekte) gevonden is. De patiënt ervaart reële lichamelijke klachten, die niet ingebeeld zijn. De klachten zijn niet bewust of doelbewust nagebootst. Soms is de relatie met psychische oorzaken te leggen, maar niet altijd.

In de DSM  worden meerdere Somatoforme stoornissen onderscheiden:

  • Somatisatiestoornis
  • somatische symptoomstoornis
  • Conversiestoornis
  • Pijnstoornis
  • Hypochondrie
  • Stoornis in de lichaamsbeleving
  • Somatoforme stoornis Niet Anderszins Omschreven

Via de onderstaande link komt u uit bij Wikipedia, alwaar u door kunt klikken naar verdere uiteenzetting van de bovengenoemde somatoforme stoornissen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Somatoforme_stoornis