Somatoforme stoornissen

Lichaam en geest zijn onafscheidelijk. Bij lichamelijke klachten bezoeken we een arts en hopen we ervan af te komen door de oorzaak te weten en wat er aan te doen. Soms zijn er lichamelijke klachten, waar de oorzaak niet helder is. Er zijn wel degelijk klachten, maar de aard wordt niet gevonden in een lichamelijke oorzaak. De klachten kunnen niet vanuit de medische hoek worden verklaard.

Een psychosomatische stoornis is een psychische aandoening waarbij een persoon lichamelijke klachten heeft waarvoor geen somatische oorzaak (lichamelijke ziekte) gevonden is. De patiënt ervaart reële lichamelijke klachten, die niet ingebeeld zijn. De klachten zijn niet bewust of doelbewust nagebootst. Soms is de relatie met psychische oorzaken te leggen, maar niet altijd.

DSM V somatische symptoomstoornis:

 1. Een of meer lichamelijke klachten waar de betrokkene onder lijdt, of die het dagelijks leven in significante mate verstoren.
 2. Excessieve gedachten, gevoelens of gedragingen samenhangend met de de lichamelijke klachten of de hiermee gepaard gaande zorgen over de gezondheid, tot uiting komend in minstens één van de volgende kenmerken:
  a. disproportionele en persisterende gedachten over de ernst van de klachten.
  b. een persisterende hoge mate van ongerustheid over de gezondheid of de klachten.
  c. het excessief veel tijd en energie besteden aan deze klachten of aan de zorgen over de gezondheid.
 3. Niet elke afzonderlijke lichamelijke klacht hoeft steeds aanwezig te zijn, maar het hebben van klachten op zich is wel persisterend (meestal langer dan zes maanden).

 

Er kan gespecificeerd worden of er sprake is van 

 • Met voornamelijk pijn (voorheen pijnstoornis)
  Deze specificatie geldt voor mensen van wie de lichamelijke klachten vooral bestaan uit pijn.
 • Persisterend
  Een persisterend beloop wordt gekenmerkt door ernstige klachten, duidelijke beperkingen in het functioneren en een een lange duur (langer dan zes maanden)

Voorts kan de actuele ernst gespecificeerd worden

 • Licht
  Slechts één van de in criterium 2 genoemde symptomen is aanwezig.
 • Matig
  Er zijn twee of meer van de in criterium 2 genoemde symptomen aanwezig.
 • Ernstig
  Er zijn twee of meer van de in criterium 2 genoemde symptomen aanwezig en er zijn multipele lichamelijke klachten (of één zeer ernstige lichamelijke klacht).

https://hulpgids.nl/informatie/ziektebeelden/somatisch-symptoomstoornis-en-verwante-stoornissen/somatisch-symptoomstoornis