GBGGZ: voor wie wel en wie niet?

In Nederland kent de Geestelijke GezondheidsZorg een indeling die bepalend is voor wie waar welke hulp kan vragen.

Prinsen Psychologie is werkzaam in de Generalistische basis GGZ.

 

 Welke criteria bepalen in welk echelon een cliënt zit?

Huisarts + POH (praktijkondersteuner huisarts GGZ)

Basis GGZ (GBGGZ)

Specialistische GGZ