Psychologische behandeling in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)

We bieden sinds 2004 psychologische behandelingen aan voor mensen die te maken hebben met psychologische problemen:

* lichte - matige depressies

* lichte - matige angstproblemen (faalangst, sociale angst, fobieën)

* lichamelijk onverklaarde klachten

* werkgerelateerde problemen (niet vergoed vanuit de verzekeraars)

* verwerkingsproblemen

* spanningsklachten

* aandacht- en concentratieproblemen

* Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

Voor hulp binnen de GBGGZ is een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist. Hulp voor psychologische klachten is mogelijk vanaf 18 jaar. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen terecht bij collega GZ psycholoog Erna Huijskens. Zij heeft een contract met de gemeente Breda (tot 18 jaar vindt vergoeding plaats via de gemeente). Zij heeft eveneens praktijk binnen paramedisch centrum In Motion Breda.

Als u vragen heeft over de mogelijkheden voor psychologische behandeling dan belt of mailt u gerust even naar de praktijk (06-19879798). We helpen u graag verder. U kunt ook het contactformulier invullen.