Wachttijd benutten en verkorten

Wachttijd

Helaas is het de laatste periode een veel gehoord feit: de wachttijden in de GGZ lopen op. Dit is wat we niet willen. Echter hulpverleners kunnen niet meer doen dan zij kunnen en ik durf te stellen dat er heel hard wordt gewerkt in de GGZ.

Het ontstaan van wachttijden kent meerdere oorzaken en vraagt om oplossingen. Dit doen we door:

1. Zodra er een afspraak van een lopend behandeltraject uitvalt, plannen we meteen die tijd vol voor een intakegesprek. Dit benoemen we ook bij de aanmelding: zodra het kan trekken we de eerste afspraak naar voren.

2. We zorgen ervoor dat we in de telefonische aanmelding al goed uitvragen wat de klachten zijn. Zo kunnen we beter inschatten of de persoon die is verwezen ook het beste in de GBGGZ (basis GGZ) behandeling kan gaan krijgen of dat de gespecialiseerde GGZ toch beter past. Zo voorkomen we het dat mensen na een paar gesprekken in de GBGGZ toch moeten worden doorverwezen naar de SGGZ. En omdat daar een wachtlijst is blijven zij feitelijk onterecht en te lang in de GBGGZ, waardoor andere mensen langer moeten wachten.

3. We behandelen niet langer dan nodig. Dit betekent dat we in het eerste gesprek de klachten goed uitvragen en een duidelijke behandeldoelstelling maken. Is deze doelstelling bereikt, dan ronden we af. Regelmatig geven mensen tegen het eind van een behandeltraject aan dat er ook nog iets anders is waar men het over zou willen hebben.... In de GBGGZ hanteren we een enkelvoudige hulpvraag, formuleren we een concreet doel en daar richt de behandeling zich op.

4. Voordat het eerste gesprek begint bieden we al e health aan. Zodoende kunnen mensen al starten met het behandeltraject en daarmee is de wachttijd niet passief, maar een actieve fase en al behorende bij het behandelingstraject. Door inzet van e health verkorten we ook het gehele traject.

5. Wanneer mensen een afspraak vergeten bellen we een eerste keer op om te kijken wat de reden is en of er niets ernstigs is gebeurd. Wanneer iemand frequent afspraken vergeet, dan vinden we dit de verantwoordelijkheid van de persoon en bellen we niet meer. Zo kan het zijn dat enkele behandeltrajecten niet doorlopen en kan iemand anders eerder starten. Neemt de persoon weer contact op, dan maken we een afspraak verder in de tijd.

6. Naast de genoemde e health geven we tips over goede literatuur voor zelfhulpboeken of namen van apps of websites die al bezocht kunnen worden. We geven mensen al oefeningen mee waar zij al mee aan de slag kunnen gaan; te denken valt aan ontspanningsoefeningen, mindfulnessoefeningen etc.

7. Lukt het niet om de wachttijd in te korten, dan kunnen we collega psychologen vragen wat hun wachttijd is en bevelen we een traject bij hen aan.

8. Wanneer er een wachttijd is en je hebt al gesprekken bij de POH GGZ, dan leggen we contact om al af te stemmen.

9. We wijzen mensen er altijd op dat zij contact op kunnen nemen met de zorgverzekeraar en vragen naar wachttijdbemiddeling. De zorgverzekeraar gaat dan contact opnemen bij omliggende praktijken en voor u informeren over de actuele wachttijden.

 

Openingstijden en beschikbaarheid

De praktijk is alle doordeweekse dagen geopend van 8-18 uur. Twee avonden per week kunnen er avondafspraken gemaakt worden. We zoeken altijd samen naar mogelijkheden voor het maken van een afspraak. Indien noodzakelijk dan passen we ons aan buiten de genoemde tijden.

Wachttijden per datum: 16-09-2022
Aanmeldingswachttijd: De gemiddelde aanmeldingswachttijd bedraagt op dit moment 8 weken. Bent u bij CZ verzekerd, dan is er helaas een aanmeldstop bij onze praktijk en kunt u zich tot onze spijt niet meer bij onze praktijk aanmelden. U kunt zich wenden tot het CZ zorgteam. U kunt uiteraard altijd benadrukken dat u bij ons in behandeling wilt komen. Mogelijk dat CZ met u mee wilt denken. Dit gebeurt gelukkig steeds vaker.


Behandelingswachttijd: Prinsen Psychologie start een behandeltraject met een intakegesprek. Er is geen wachttijd tot vervolggesprek. Dit wordt meteen samen vastgelegd.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de aanmelding is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Openingstijden

maandag 8u-21u

dinsdag 8u-17u

woensdag 8u-21u

donderdag 8u-18u

vrijdag 8u-17u (oneven weken open tot 13u)

Free Joomla templates by Ltheme