Samenwerking

Alleen is maar alleen en samen bereik je meer. We zoeken graag verbinding met collega's en andere professionals die met korte en heldere lijnen samen met ons zorgen voor een goed afgestemd aanbod.


Prinsen Psychologie werkt samen met:

In Motion Paramedisch Centrum Bredawww.in-motionbreda.nl
Verbinding van lichaam en geest. Zorgen voor beweging op zowel mentaal als fysiek vlak is de kracht van deze samenwerking. Een pragmatische insteek, to the point en no nonsense zijn kernwaarden in de aanpak. We werken letterlijk onder een dak en lopen drempelloos elkaars kamer binnen voor overleg.

Medisch centrum De Flier; www.huisartsenpraktijkkoonings.nl
Op donderdagochtend houd ik praktijk in medisch centrum de Flier. Een jong medisch centrum met een frisse uitstraling en laagdrempeligheid. Samen met huisarts M. Koonings en de POH GGZ  bieden we de GGZ hulp in wijk de Heuvel. We hebben een korte lijn en overleggen frequent om een goede afstemming te verkrijgen.


De Werkende Mens
www.werkendemens.org

Samen met bedrijfsarts Cor van Dien werken we aan verzuimbeheersing, goede reintegratie en waar wenselijk afstemming tussen de persoon en diens werkplek. We spreken niet meer over de termen werkgever en werknemer, maar veel meer van een leverancier van arbeid en een afnemer van arbeid. In goede afspraken ontstaat er een samenwerking, verwachtingenmanagement en onderlinge afstemming gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.

Matthias de Kroon (kinder- en jeugd) psychiaterwww.dekroonkinderpsychiatrie.nl
Al vele jaren werken Matthias en Dennis samen: de samenwerking is begonnen in de tijd dat we collega´s waren bij GGzBreburg. Matthias is een zelfstandige praktijk begonnen, waar hij als corebusiness de kinder- en jeugdpsychiatrie heeft, en daarnaast farmacoconsulten en behandeling biedt.

Matthias is een nuchtere, schappelijke en zeer bereikbare sociale persoon, die zijn vak verstaat. Hij werkt samen met de mensen en denkt niet in de traditionele dokter-patient verhouding.

huisartsenpraktijk Princenhage
Huisartsen Onder Een Dak Princenhage (HOED) praktijk van huisarts F. de Beer(https://huisartsdebeer.praktijkinfo.nl/), praktijk van huisarts H. Gabriels (https://huisartsgabriels.praktijkinfo.nl/), praktijk van huisartsen J. Bakers en N. Verhaegen (https://www.bakersverhaegen.nl) en de praktijk van huisarts A. Timmer (https://www.huisartstimmer.nl)

Het huisartsenteamwww.hethuisartsenteam.nl
Het huisartsenteam is een samenwerkingsverband van huisartsen in de omgeving Breda, Etten Leur, en omliggende plaatsen. We werken in een ketensamenwerking tussen de huisartsen en de psycholoog. Via een digitaal systeem, zogenaamd Keten Informatie Systeem (Care2u), wordt er direct verwezen en wordt er via een beveiligde weg gecommuniceerd tussen de arts, poh GGz en de psycholoog. In onderstaande rijtje vindt u de deelnemende huisartsen.

Psywijzer; www.psywijzer.nl
Prinsen Psychologie maakt onderdeel uit van de zorggroep psywijzer. Psywijzer is een samenwerkingsverband (cooperatie) van zelfstandig gevestigde zorgaanbieders in de generalistische basis GGz en de Gespecialiseerde GGz. Iedere praktijk is zelfstandig georganiseerd. We delen kennis en faciliteiten met elkaar, kunnen onderling doorverwijzen en zorgen voor vervanging bij uitval wegens bijvoorbeeld ziekte of vakantie. Psywijzer werkt samen met de huisartsen in de regio en de instellingen voor de GGz.
zie bij Psywijzer op deze site voor verdere informatie

AV Sprint Bredawww.avsprint.nl
Prinsen psychologie heeft een aantal sporters mogen begeleiden om te komen tot meer mentaal evenwicht, overwinnen van angst en verwerken van nare sportincidenten. Daarnaast verzorgen we thema bijeenkomsten: faalangst, spanning, trainen en wedstrijden voor atleten.

Blauwprint; www.blauwprint.com
Blauwprint werkt voor ondernemers en ondernemingen. Dat doen we door het antwoord te vinden op de vragen die in elke organisatie, op elke afdeling en in elk team spelen, maar die niet 1-2-3 te beantwoorden zijn. Vragen die onder andere te maken hebben met groepsdynamiek. Wat we doen, is het ongrijpbare grijpbaar maken. En het onzichtbare zichtbaar maken.

Rene Vollenbroek; www.verbindendezaken.nl
Rene Vollenbroek is veranderkundige met een brede ervaring op het gebied van veranderprocessen binnen organisaties. Hij heeft ervaring opgedaan binnen de politie. Hij kent de werkvloer en heeft in meerdere lagen binnen organisaties gewerkt. Zijn kracht ligt in het in contact zijn met jezelf en je medemens en gezamenlijk een transitie kunnen dragen. Naast het begeleiden van veranderprocessen in organisaties is Rene ook werkzaam als coach.

We hebben Rene leren kennen als een heel toegankelijke authentieke persoon en goede luisteraar.

Samenwerken doe je door een goede communicatie en het maken van goede afspraken. Prinsen Psychologie heeft met zijn samenwerkingspartners goede afspraken gemaakt over verwijzing, overleg en doorverwijzing. Uiteraard volgen we hierin de richtlijnen zoals deze in Nederland gelden, maar we doen meer. Juist de persoonlijke kant van het verhaal is wat we belangrijk vinden: elkaar kennen, regelmatig ontmoeten, ervaringen uitwisselen en korte lijnen maken. Snel even bellen, email en wat voor vorm dan ook. We weten elkaar snel te vinden.

De huisarts is de zorgregisseur in ons werkveld. Dat wil zeggen dat de huisarts met een geldige verwijzing, voldoend aan de eisen zoals gesteld (naam en NAW-gegevens patiënt, datum van verwijzing, vermelding van vermoeden DSM diagnose, AGB code van de arts, en voorzien van handtekening) zijn patiënt kan verwijzen naar een psycholoog werkend in de Generalistische Basis GGZ.

De psycholoog zal na intake altijd een brief naar de huisarts sturen (of er moet geen toestemming van de client zijn gegeven). In deze brief schrijft de psycholoog zijn bevindingen m.b.t. te stellen diagnose en in te zetten behandeling, conform met de client gemaakte afspraken en vastgelegd in het behandelplan. De psycholoog geeft aan welke zorgvraagzwaartepakket er is geindiceerd.

Wanneer blijkt dat de problematiek te complex is voor de Basis GGz dan verwijst de psycholoog middels een brief terug maar de huisarts, die het vervolgbeleid (bijvoorbeeld doorverwijzing nar de Specialistische GGz) oppakt.

Naast de brief, bellen we meestal ook even met de arts. Samen kortsluiten, sparren en plan bijstellen.

Ook kan er tijdens een lopende behandeling overlegd worden met elkaar.

Duurt een behandeling langer dan 12 weken, dan stuurt de psycholoog een kopie van het behandelplan als brief naar de huisarts (alleen met toestemming van de cliënt).

Prinsen Psychologie werkt ook samen met de aanbieders in de Specialistische GGZ, zoals vrijgevestigd psychiaters en GGZBreburg. Door de jaren ervaring kennen we elkaar vaak persoonlijk en is een belletje zo gedaan om kort te sluiten.

Alle informatie uitwisseling gebeurt alleen met toestemming van de cliënt. We stellen de privacy voorop, maar streven naar een open samenwerking met vertrouwen in elkaar.

Openingstijden en beschikbaarheid

De praktijk is alle doordeweekse dagen geopend van 8-18 uur. Twee avonden per week kunnen er avondafspraken gemaakt worden. We zoeken altijd samen naar mogelijkheden voor het maken van een afspraak. Indien noodzakelijk dan passen we ons aan buiten de genoemde tijden.

Wachttijden per datum: 01-11-2022
Aanmeldingswachttijd: De gemiddelde aanmeldingswachttijd bedraagt op dit moment 9 weken. We kunnen vanaf Januari 2023 een eerste afspraak voor u inplannen.


Behandelingswachttijd: Prinsen Psychologie start een behandeltraject met een intakegesprek. Er is geen wachttijd tot vervolggesprek. Dit wordt meteen samen vastgelegd.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de aanmelding is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Openingstijden

maandag 8u-21u

dinsdag 8u-17u

woensdag 8u-21u

donderdag 8u-18u

vrijdag 8u-17u (oneven weken open tot 13u)

Free Joomla templates by Ltheme