Samen aan de slag

`In behandeling gaan` doe je niet zomaar. Mogelijk waren er al langere tijd klachten. Misschien was je humeur minder, voelde je jezelf meer gespannen, sliep je slechter of had je minder zin om dingen te doen. De omgeving had het misschien al eerder gezegd dat je hulp moest gaan zoeken, of je kreeg reacties van de mensen om je heen.

de mensen om ons heen

We leven samen; thuis, op het werk of op school en in de vrije tijd. We hebben vaak meerdere contacten en relaties (liefdesrelaties, ouders, collega's, vrienden). Waarom dan alleen in behandeling? Natuurlijk heb je zelf de keuze gemaakt om de stap te zetten, maar dat wil niet zeggen dat je er alleen in staat. Sterker nog; juist de verbinding helpt ons om te herstellen, minder klachten te ervaren en om nieuwe/ andere keuzes te maken. Samen aan de slag met een psycholoog of een coach en vanuit de gesprekken de dingen die je samen hebt besproken naar het dagelijkse leven brengen en toepassen.

Samen aan de slag met de mensen om je heen. We vinden het belangrijk hen te betrekken in het proces waart je in zit.

In het wordt behandeling zit het woord handeling; doen! Juist het anders gaan doen betekent dat je andere resultaten krijgt. De omgeving kan dit merken, heeft wellicht vragen (wat kunnen wij doen, wat verwacht je?). Het kan zijn dat mensen om je heen niet goed snappen waarom je anders doet dan voorheen of ze vragen zich af wat hun aandeel is.

In de behandeling is er ruimte om mensen te betrekken. Dit kan iemand uit het gezin of familie zijn of een goede vriend of vriendin. Even zo goed kan een collega betrokken worden of een leidinggevende.

Het betrekken van de mensen om ons heen kan als doel hebben om hen uitleg te geven over de klachten (wat er aan de hand is) en hoe zij hiermee om kunnen gaan. Het is voor hen fijn als ze meer inzicht hebben en zich daardoor minder zorgen hoeven maken en zich minder machteloos hoeven te voelen. We kunnen samen de insteek van de behandeling uitleggen en bijvoorbeeld oefeningen die gedaan gaan worden ook aan hen uitleggen en bespreken welke rol zij kunnen spelen (soms wordt die ander dan wel een co-therapeut genoemd; zonder therapeut te zijn uiteraard). Wanneer de klachten juist te maken hebben met die ander (dit komt vaak voor), dan kunnen we de ander betrekken om samen te bekijken waar je/jullie tegen aan lopen in de onderlinge relatie/interactie en onderzoeken wat de do's en don't s zijn. Op deze manier kun je er op een andere manier voor elkaar zijn en leer je elkaar beter te begrijpen.

Een ander doel van het betrekken van naasten kan zijn om aanvullende informatie te krijgen. Hoe kennen ze je, wat viel of valt hen op, welke veranderingen zijn er geweest, hoe was het vroeger (betrekken van ouders of broers of zussen)?. De mensen om je heen hebben hun eigen ervaringen en kennen je vanuit hun perspectief. Dit kan weer nieuwe inzichten geven.

de instanties om ons heen

Naast het sociale netwerk kan het een meerwaarde zijn om andere instanties te betrekken. Denk hierbij aan het maatschappelijk werk of de gemeente (WMO). Wanneer er bijvoorbeeld financiele problemen zijn die de stress veroorzaken of in stand houden, dan kan een maatschappelijk werker of een budget coach mee kijken en handreikingen geven of zelfs met derde partijen onderhandelen. Zij weten vaak goed bij wie ze moeten zijn om zaken geregeld te krijgen.

Naast het maatschappelijk werk en de gemeente zoeken we actief de samenwerking met de instanties in de omgeving waar nodig. Uiteraard altijd in onderling overleg. We stellen liever een vraag te veel dan te weinig.

 

Openingstijden en beschikbaarheid

De praktijk is alle doordeweekse dagen geopend van 8-18 uur. Een avond per week kunnen er avondafspraken gemaakt worden. We zoeken altijd samen naar mogelijkheden voor het maken van een afspraak. Indien noodzakelijk dan passen we ons aan buiten de genoemde tijden.

Wachttijden per datum: 01-12-2023
Aanmeldingswachttijd:  Op dit moment is de wachttijd 10 weken. Vindt u dit te lang duren? U kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Zij gaan voor u zoeken naar een psycholoog met ruimte voor nieuwe intakegesprekken.

Behandelingswachttijd: Prinsen Psychologie start een behandeltraject met een intakegesprek. Er is geen wachttijd tot vervolggesprek. Dit wordt meteen samen vastgelegd.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de aanmelding is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Openingstijden

maandag 8u-21u

dinsdag 8u-17u

woensdag 8u-18u

donderdag 8u-18u

vrijdag 8u-17u (oneven weken open tot 13u)

Free Joomla templates by Ltheme