Psychopathologie

Psychopathologie (uit het Grieks psyché geest en pathos pijn) is de leer van de psychische ziekte (geestelijk en psychologisch) of lijden of van de handelingen en ervaringen die kunnen wijzen op een psychische ziekte of handicap. Psychopathologie is een deelgebied van de psychologie en de psychiatrie. Waar de ziekte vooral de persoon betreft, kan het lijden op de persoon zelf en/of op de omgeving betrekking hebben. De psychopathologie is een wetenschap die aan de basis ligt van behandelingen waarvan de psychotherapie een voorbeeld is. Het is deels ook een beschrijvende of descriptieve wetenschap van psychische ziektebeelden (bron: Wikipedia).

Binnen het vak van de psychologie en psychiatrie wordt getracht een helder beeld te krijgen met betrekking tot de klachten. De persoon die klachten ervaart zal bij een therapeut symptomen opnoemen die hij of zij ervaart en die last bezorgen. De verzameling van symptomen kan worden ondergebracht in een classificatie. Een classificatie wordt verward met een diagnose. Verzekeraars willen dat de therapeut zo snel mogelijk een diagnose stelt, om zodoende een inschatting te kunnen maken van de hulp die nodig is (indicatie). Feitelijk wil men dus een classificatie kunnen geven van wat er aan de hand is.

De symptomen zijn een verzameling van nare zaken die iemand opmerkt. De persoon woont en leeft in een bepaalde plaats, heeft een sociale context, werkt, studeert, gaat naar school en leeft met andere mensen samen.
In die interacterende elementen is er een ontstaan van klachten geweest (oorsprong), de klachten zijn in stand gebleven en hebben een bepaald verloop. 
Het gehele spel aan persoonsgebonden kenmerken (biologisch en psychologisch) en de sociale kenmerken wordt samengevat in een beschrijvende diagnose. Door middel van diagnostiek (interview, observatie, testafname) wordt getracht het volledige beeld scherp te krijgen.

De insteek van de hulp kan aangrijpen op een van de kenmerken van het geheel of op meerdere aspecten hiervan en bepaalt dan ook de soort behandeling die past; denk aan psychotherapie, medicatie of ingrijpen in de sociale leefwereld.
Het zou een ondoenlijke exercitie zijn om op deze site het gehele palet aan psychologische problemen (classificaties ) weer te geven. Deze zijn beschreven in de DSM (Diagnostic Statistical Manual). Psychologen, psychiaters gebruiken dit handboek als hulpmiddel om een classificatie te stellen. 
We hebben er voor gekozen om er een paar van te noemen die in de Generalistische basis GGZ vaker worden gezien. 
Daarbij zijn we zo vrij geweest u verder te verwijzen naar andere sites waar ons inziens goede informatie wordt gegeven.

Openingstijden en beschikbaarheid

De praktijk is alle doordeweekse dagen geopend van 8-18 uur. Twee avonden per week kunnen er avondafspraken gemaakt worden. We zoeken altijd samen naar mogelijkheden voor het maken van een afspraak. Indien noodzakelijk dan passen we ons aan buiten de genoemde tijden.

Wachttijden per datum: 01-11-2022
Aanmeldingswachttijd: De gemiddelde aanmeldingswachttijd bedraagt op dit moment 9 weken. We kunnen vanaf Januari 2023 een eerste afspraak voor u inplannen.


Behandelingswachttijd: Prinsen Psychologie start een behandeltraject met een intakegesprek. Er is geen wachttijd tot vervolggesprek. Dit wordt meteen samen vastgelegd.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de aanmelding is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Openingstijden

maandag 8u-21u

dinsdag 8u-17u

woensdag 8u-21u

donderdag 8u-18u

vrijdag 8u-17u (oneven weken open tot 13u)

Free Joomla templates by Ltheme