Psychologische onderzoek en Psychologische testen

Wanneer er psychologisch onderzoek plaatsvindt, dan houdt dit in dat we onderzoeken waar bepaald gedrag vandaan komt, dus hoe het te verklaren is. Om onderzoek te doen wordt er gebruik gemaakt van de volgende mogelijkheden:

1. interview/gesprek
door met elkaar in gesprek te gaan verzamelt de psycholoog belangrijke gegevens en maakt hij samen met de betreffende persoon een puzzel die verklarend kan zijn voor gedrag wat nu bestaat. In een interview wordt de persoon zelf bevraagd. Dit wordt ook wel de auto-anamnese genoemd.

2. hetero-anamnese
Het kan handig zijn om ook informatie te verkrijgen van belangrijke anderen. De informatie die bij andere mensen wordt gehaald wordt vastgelegd in de zogenaamde hetero-anamnese. Deze informatie wordt toegevoegd aan de auto-anamnese. Het kan gaan om ouders, partner, docenten en zo meer.

3. ontwikkelingsanamnese
Om meer informatie te krijgen over de ontwikkeling van iemand kan er navraag gedaan worden hoe de zwangerschap is verlopen, hoe de geboorte was, de eerste levensmaanden en jaren zijn gegaan. Er wordt gekeken naar de vroege jeugd, middelbare schoolleeftijd. Daarbij wordt er gekeken naar emotionele, sociale en lichamelijke aspecten. 

4. psychodiagnostisch onderzoek
Het kan voorkomen dat de psycholoog meer wil weten of eventuele ideeën of hypothesen wil toetsen, of nog aanvullende informatie nodig heeft. Dit kan door middel van vragenlijsten en/of  psychologische testen voor bijvoorbeeld geheugen, aandacht, intelligentie, gedragsvragenlijsten etc..

Naast gesprekken en eventuele testen is de observatie belangrijk: wat zie je, walt valt op? Dit doen we natuurlijk allemaal. Iedereen onderzoekt elkaar; feitelijk zijn we allemaal een beetje psycholoog. 

De psycholoog kan ook vragen uw eigen gedrag te observeren door middel van registreren van gedrag, gedachten en gevoelens. 

Samen gaat u dan kijken naar de bevindingen en heeft u het hierover in de gesprekken, Sommige mensen vinden dit best lastig. De psycholoog is niet uw vijand en beoordeelt u niet. Hij of zij kijkt met u mee, maar is voortdurend zich aan het bevragen over het gedrag en gedachten en is aan het bekijken waarom (zonder verwijt!!!) iemand doet wat ie doet en welke gedachten aanwezig zijn. Samen gaat u kijken naar verander mogelijkheden.

Het psychologisch onderzoek is een deel van de behandeling. Wanneer u een uitgebreid psychologisch onderzoek wilt (denk bijvoorbeeld aan intelligentie onderzoek, onderzoek naar ADHD of autisme), dan heeft u een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig. Dergelijke onderzoeken bieden we niet in de Generalistische GGZ aan. We denken graag met u mee waar u een uitgebreid psychologisch onderzoek kunt laten doen.

 

Openingstijden en beschikbaarheid

De praktijk is alle doordeweekse dagen geopend van 8-18 uur. Een avond per week kunnen er avondafspraken gemaakt worden. We zoeken altijd samen naar mogelijkheden voor het maken van een afspraak. Indien noodzakelijk dan passen we ons aan buiten de genoemde tijden.

Wachttijden per datum: 01-12-2023
Aanmeldingswachttijd:  Op dit moment is de wachttijd 10 weken. Vindt u dit te lang duren? U kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Zij gaan voor u zoeken naar een psycholoog met ruimte voor nieuwe intakegesprekken.

Behandelingswachttijd: Prinsen Psychologie start een behandeltraject met een intakegesprek. Er is geen wachttijd tot vervolggesprek. Dit wordt meteen samen vastgelegd.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de aanmelding is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Openingstijden

maandag 8u-21u

dinsdag 8u-17u

woensdag 8u-18u

donderdag 8u-18u

vrijdag 8u-17u (oneven weken open tot 13u)

Free Joomla templates by Ltheme