Basis GGZ Zorgprestatiemodel: voor wie wel en wie niet?

In Nederland kent de Geestelijke GezondheidsZorg een indeling die bepalend is voor wie waar welke hulp kan vragen. Per 1 januari 2022 zal deze indeling (GBGGZ en GGGZ) verdwijnen en werkt de gehele GGZ binnen het zorgprestatiemodel. Echter, in de praktijk zal er altijd een onderscheid blijven tussen vrijgevestigde psychologen die conform de huidige principes werken van de GBGGZ en zijn er de meer gespecialiseerde klinisch psychologen of psychotherapeuten en de specialistische instellingen. Men spreek ook wel van een basis GGZ profiel.

Prinsen Psychologie is werkzaam in de Generalistische basis GGZ.

 

 Welke criteria bepalen in welk echelon een cliënt zit?

Huisarts + POH (praktijkondersteuner huisarts GGZ)

Basis GGZ (GBGGZ)

Specialistische GGZ

Openingstijden en beschikbaarheid

De praktijk is alle doordeweekse dagen geopend van 8-18 uur. Twee avonden per week kunnen er avondafspraken gemaakt worden. We zoeken altijd samen naar mogelijkheden voor het maken van een afspraak. Indien noodzakelijk dan passen we ons aan buiten de genoemde tijden.

Wachttijden per datum: 07-07-2022
Aanmeldingswachttijd: De gemiddelde aanmeldingswachttijd bedraagt op dit moment 16 weken. Bent u bij CZ verzekerd, dan is er helaas een aanmeldstop bij onze praktijk en kunt u zich tot onze spijt niet meer bij onze praktijk aanmelden. U kunt zich wenden tot het CZ zorgteam. U kunt uiteraard altijd benadrukken dat u bij ons in behandeling wilt komen. Mogelijk dat CZ daar enige coulance in wil bieden. Op ons verzoek is dat tot op heden niet mogelijk gebleken.
Behandelingswachttijd: Prinsen Psychologie start een behandeltraject met een intakegesprek. Er is geen wachttijd tot vervolggesprek. Dit wordt meteen samen vastgelegd.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de aanmelding is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Openingstijden

maandag 8u-21u

dinsdag 8u-17u

woensdag 8u-21u

donderdag 8u-18u

vrijdag 8u-17u (oneven weken open tot 13u)

Free Joomla templates by Ltheme