De behandeling

Behandeling binnen het zorgprestatiemodel;  generalistisch behandelen (voorheen GBGGZ)

Een behandeltraject in de basis GGZ kent een aantal fasen. Hieronder zullen we deze beschrijven. 

voortraject:

Er is een afspraak bij de huisarts of bedrijfsarts geweest en je hebt een verwijzing voor de generalistische basis GGZ gekregen. Misschien heb je al afspraken gehad bij de praktijkondersteuner GGZ bij de huisarts, of je bent direct doorverwezen.

aanmelding:

Je kunt je aanmelden voor behandeling via de website (zie bij contact) of je kunt bellen naar 0619879798 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij aanmelding bespreken we wie heeft verwezen, of je de verwijsbrief (kan digitaal worden verstuurd via 'Zorgdomein' of  'VIPlive') hebt en plannen we een eerste afspraak in. Mogelijk dat we al stil staan bij de reden van verwijzing en kunnen we al ingaan op de klachten die je hebt. We willen voorkomen dat je bij ons op het verkeerde adres bent. Het kan zijn dat we al eerste stappen zetten voor de behandeling om de wachttijd nuttig te besteden. Zo kun je al tips krijgen over oefeningen die je kunt doen, apps en websites die je kunt bekijken en gebruiken of starten met e-health.

De gesprekken vinden op de praktijk plaats. Als dit niet kan, dan is een huisbezoek mogelijk of maken we gebruik van videobellen.

intake:

De intake is altijd een face to face gesprek. Zodoende kunnen we elkaar leren kennen, aanvoelen of er een klik is (erg belangrijk!), of je op je gemak kan voelen en vertrouwen en veiligheid ervaart. In de intake bespreken we welke klachten je hebt, hoe lang deze er zijn en bekijken we wat je zelf al hebt gedaan om er van af te komen en dus jezelf beter te kunnen voelen.

Vanuit deze klachtanamnese bekijken we wat voor hulp je zoekt, wat je verwachtingen zijn en welke hulpvraag daar bij hoort.

Op basis van de hulpvraag stellen we een doel dat je wilt bereiken. Het doel is altijd iets wat we wel willen en nooit wat we niet willen! Op basis van het doel maken we samen een plan, waarbij we bekijken wat de mogelijkheden zijn die worden geadviseerd en die zich bewezen hebben effectief te zijn.

De intake is meestal een uitgebreid gesprek en waar nodig gebruiken we het tweede gesprek om een en ander nog wat verder te bespreken.

Na de intake maken we vervolgafspraken. Er wordt een korte intakerapportage (reden aanmelding, hulpvraag, beleid) naar de huisarts gestuurd (indien je toestemming geeft). Hierin staat de aanmeldreden, de indicatie die is gesteld voor de behandeling en de behandeling die we gaan doen. Deze brief is meteen het behandelplan. Zo werken we efficient en verbruiken niet onnodig papier. Waar mogelijk wordt de brief digitaal naar de huisarts gestuurd (Zorgdomein).

In de intake vul je een vragenlijst in (OQ 45). Deze vul je ook in het laatste gesprek in, zodat we het verschil kunnen bekijken (effect). Bij de intake vullen we vragenlijst in HONOS+. Deze wordt gebruikt om de zorgvraagtypering te bepalen. De HONOS+ kan vaker worden afgenomen.

behandelfase:

De behandelfase is een uitwerking/invulling van het plan, gericht op het doel. Gedurende deze fase vinden er gesprekken plaats en kun je gebruik maken van de e-healthmodules van aanbieder Karify. Tussen de gesprekken door oefen je met hetgeen we hebben besproken en zo wisselen we steeds weer uit hoe het is gegaan. Wat ging goed, wat was minder goed? het MOET niet goed gaan. Je bent voor jezelf aan de slag en samen volgen we hoe het gaat. Waar nodig stellen we het plan bij. Dit doen we altijd in overleg. Wanneer blijkt dat er een meer intensieve of langer durende insteek gemaakt moeten worden (bijvoorbeeld gespecialiseerde GGZ), dan bespreken we dat samen.

afrondingsfase:

In deze fase zijn de gesprekken mogelijk wat meer gespreid om zo hetgeen je hebt geleerd toe te kunnen passen en om te voorkomen dat je teveel leunt op de gesprekken.

Een afsluitend gesprek kan direct volgen op de reeks gesprekken die we hebben gehad. Het kan ook zijn dat we een laatste gesprek juist een aantal weken verder plannen. Dit wordt een follow up gesprek genoemd. In het laatste gesprek evalueren we de behandeling, wat het je heeft opgeleverd (hebben we het doel bereikt en is de hulpvraag beantwoord) en maken we een terugvalpreventieplan. Je mag in dit laatste gesprek twee vragenlijsten invullen. De eerste (OQ 45) vragenlijst had je ook in het intakegesprek ingevuld. We vergelijken de scores. De resultaten geven ons informatie over wat beter gaat of waar nog aandacht voor mag gaan zijn. Wanneer je toestemming hebt gegeven leveren we de resultaten van de vragenlijsten anoniem aan via het dataportaal aan AKWA (ter verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening in Nederland). De tweede vragenlijst is een evaluatielijst (CQi). De resultaten van deze lijst worden opgeteld bij andere mensen die het traject hebben afgerond. Per jaar berekenen we de gemiddelde scores, zodat we kunnen leren van de gelopen trajecten en de ervaringen van de mensen. We stellen onze eigen verbeterpunten op. Samen met het KIBG (Keurmerk Basis GGZ) bespreken we de resultaten en krijgt de behandelaar feedback.

na afronding:

Na afronding van de behandeling wordt de huisarts per brief geinformeerd (liefst digitaal via Zorgdomein) over het verloop en de resultaten van de behandeling. De e-healthmodule blijft open staan als je dat wil, zodat je nog eens kunt kijken en terug kunt vallen op ondersteuning hiervan.

Het kan voorkomen dat je, nadat we al zijn afgerond, nog vragen hebt of situaties tegenkomt of misschien merkt dat het eventjes minder prettig gaat. We kunnen dan altijd even kort contact hebben. Ook kan met de POH GGz bij afronding van behandeling worden afgesproken nog enkele contacten met je te hebben om niet meteen volledig te hoeven stoppen.

 

 

 

Openingstijden en beschikbaarheid

De praktijk is alle doordeweekse dagen geopend van 8-18 uur. Twee avonden per week kunnen er avondafspraken gemaakt worden. We zoeken altijd samen naar mogelijkheden voor het maken van een afspraak. Indien noodzakelijk dan passen we ons aan buiten de genoemde tijden.

Wachttijden per datum: 01-11-2022
Aanmeldingswachttijd: De gemiddelde aanmeldingswachttijd bedraagt op dit moment 9 weken. We kunnen vanaf Januari 2023 een eerste afspraak voor u inplannen.


Behandelingswachttijd: Prinsen Psychologie start een behandeltraject met een intakegesprek. Er is geen wachttijd tot vervolggesprek. Dit wordt meteen samen vastgelegd.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de aanmelding is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Openingstijden

maandag 8u-21u

dinsdag 8u-17u

woensdag 8u-21u

donderdag 8u-18u

vrijdag 8u-17u (oneven weken open tot 13u)

Free Joomla templates by Ltheme